މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


12/8/2016

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 30 ސްކޫލް ބައިވެރިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް އަންޑަރ 20 އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/6/2016

ޕޮލެންޑްގެ ބިޑްގޮޝްޓް ގައި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 19ން 24އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާލްޑް އަންޑަރ 20 އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

މައިލޯ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


4/6/2016

މައިލޯ 20ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 23 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބް


2/4/2016

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ތޮލާލް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. (ޚަބަރު ސީއެންއެމް)

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/3/2016

ފުރަތަމަ ދެދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު ފިރިހެން ބައިން ކުރީގައި އެމް އެސް ހެލްޕިން ހޭންޑް އަދި އަންހެން ބައިން ކުރީީގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

ތަފްސީލް