މަކީޓާ 10 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/1/2017

މަކީޓާ 10 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އެތުލެޓިކްސް އެވާޑް ނައިޓް 2016


27/12/2016

އެތުލެޓިކްސް އެވާޑް ނައިޓް 2016 ސެންޓަރަލް ހޮޓެލްގައި މިރޭ ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


12/8/2016

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 30 ސްކޫލް ބައިވެރިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް އަންޑަރ 20 އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/6/2016

ޕޮލެންޑްގެ ބިޑްގޮޝްޓް ގައި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 19ން 24އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާލްޑް އަންޑަރ 20 އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

މައިލޯ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


4/6/2016

މައިލޯ 20ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 23 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް