އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


18/5/2015

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް އިތުރު ތަމްރީންތަކަށް ޗައިނާއަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

ޖޭ އޭ އޭ އޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީޓް


17/5/2015

ޖޭ އޭ އޭ އޭ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މީޓްގައި ސާޢިދު ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

ޓައިވާން އެތުލެޓިކްސް އޯޕަން


17/5/2015

ޓައިވާން އެތުލެޓިކްސް އޯޕަންގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް

ޓައިވާން އެތުލެޓިކްސް އޯޕަން


13/5/2015

ޓައިވާން އެތުލެޓިކްސް އޯޕަންގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް މުބާރާތަށް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


10/5/2015

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން އެތުލީޓުން އެ އެތުލީޓުންގެ އިވެންޓްތަކުގައި ވާދަކޮށްފި

ތަފްސީލް