އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންތިޚާބް


2/4/2016

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ތޮލާލް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. (ޚަބަރު ސީއެންއެމް)

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/3/2016

ފުރަތަމަ ދެދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް ނިމުނު އިރު ފިރިހެން ބައިން ކުރީގައި އެމް އެސް ހެލްޕިން ހޭންޑް އަދި އަންހެން ބައިން ކުރީީގައި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/3/2016

ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނަތީޖާ

ތަފްސީލް

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


18/3/2016

މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 3 ކްލަބާއި 11 ސްކޫލަކުން 33 ޓީމް

ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


1/2/2016

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް