މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


20/2/2017

މަކީޓާ 10ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އެސޯސިއޭޝަން މެމްބަރ 7 ކްލަބާއި ރާއްޖޭގެ 21 ސްކޫލް

ތަފްސީލް

މަކީޓާ 10 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/1/2017

މަކީޓާ 10 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އެތުލެޓިކްސް އެވާޑް ނައިޓް 2016


27/12/2016

އެތުލެޓިކްސް އެވާޑް ނައިޓް 2016 ސެންޓަރަލް ހޮޓެލްގައި މިރޭ ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


12/8/2016

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 30 ސްކޫލް ބައިވެރިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

ވާލްޑް އަންޑަރ 20 އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


23/6/2016

ޕޮލެންޑްގެ ބިޑްގޮޝްޓް ގައި މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 19ން 24އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާލްޑް އަންޑަރ 20 އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ތަފްސީލް