މަކީޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


28/2/2015

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު 6 ޢުމުރުފުރާގައި 17 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ތަފްސީލް

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/2/2015

8 ވަަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގދ. ތިނަދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

ސާޢިދުގެ ސީޒަން ފެށުން


16/2/2015

މިއަހަރު ސާޢިދު ވާދަކުރި ފުރަތަމަ އިވެންޓް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތަފްސީލް

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ


4/2/2015

އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ މާރޗް މަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ނިންމައިފި

ތަފްސީލް

15 ވަނަ އޭޝިއަން މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


22/1/2015

15 ވަނަ އޭޝިއަން މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަން ނިންމައިފި (ފޮޓޯ: ވީ ނިއުސް)

ތަފްސީލް