އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން


19/9/2014

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން އަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ލެވެލް 3 ކޯޗިން ކޯސް ކޮމްބައިންޑް އިވެންޓްސް


19/9/2014

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 3 ކޯޗިން ކޯހަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ގޭމްސް


3/9/2014

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އެތުލެޓިކްސް އިން ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމް އެކުލަވާލައިފި

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކް ޔޫތު ކޭމްޕް


1/9/2014

އޭޝިއަން އެތުލެޓިކް ޔޫތު ކޭމްޕަށް ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެދަރިވަރުން ފުރައިފި

ތަފްސީލް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


29/8/2014

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރިޒާ އާއި ޕެޓްރީޝިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ތަފްސީލް