އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ


28/11/2014

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ 22 ނޮވެމްބަރ 2014ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައިފި

ތަފްސީލް

ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް 2014


18/11/2014

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް ސާއިދު އަށް

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


26/10/2014

މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަދި އަންހެން ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އޯލް ސްޓަރ

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


24/10/2014

ދެވަނަ ސެޝަންގެ ނަތީޖާ

ތަފްސީލް

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


24/10/2014

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަންގެ ނަތީޖާ

ތަފްސީލް