Oslo Marathon 2022


EventAthleteYearResultRemarks
15KShamha Ahmed9/17/2022 12:00:00 AM1:01:18NR, 1:01:16 (CHIP)
20KShamha Ahmed9/17/2022 12:00:00 AM1:22:40NR, 1:22:38
Half MarathonShamha Ahmed9/17/2022 12:00:00 AM1:27:25NR, 1:27:23 (CHIP)
5KShamha Ahmed9/17/2022 12:00:00 AM20:3320:31 (CHIP)
10KShamha Ahmed9/17/2022 12:00:00 AM40:39NR, 40:37 (CHIP)