ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް 2014


Admin/newsImage/noimage.png

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގެ އެތުލެޓިކްސް 100މ ދުވުމުގެ ހީޓްތައް މިއަދު ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. މި އިވެންޓްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުން ތެރިޔާ ޙަސަން ސާޢީދު އެވެ. ސާޢިދު ދުވާނީ 100މ ދުވުމުގެ 8 ވަނަ ހީޓްގައި ރާއްޖެ ގަޑިން ރޭގަނޑު 7.26ގައެވެ.

ސާއިދު އަކީ ރާއްޖޭގެ 100މ، 200މ، 400މ އަދި 100މ ރިލޭގެ ރިކޯޑް ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ އެތުލީޓެވެ. 

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސްގެ 100މ ދުވުމުގެ ހީޓްތައް މީޑިއާ ނެޓްގެ ޓެން އެކްޝަން އިން ލައިވްކުރާނެއެވެ.