އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


Admin/newsImage/noimage.png

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި އެތުލީޓުން ގިނަ ކުރިއެރުންތަކަކާއެކު މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ.


މުބާރާތުގެ ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ފަހު އިވެންޓްގެ ގޮތުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ 200މ ދުވުމުގެ ސެމީފައިނަލްގައެވެ. ސެމީފައިނަލް1 ގައި 7އެތުލީޓުންނާއެކު ވާދަކޮށް ސާއިދު ދުވުން ނިންމާފައިވަނީ 21.62ސިކުންތުން 3 ވަނަ އަށެވެ. ސާއިދުގެ މި ވަގުތަކީ މިގޭމްސްގެ 200މ ދުވުމުގެ 10 ވަނަ އަށް އެންމެ ބާރު ވަގުތެވެ.

މުބާރާތަށްފަހު އެތުލެޓިކްސް ޓީމް ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.