24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


Admin/newsImage/noimage.png

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް މިމަހުގެ 23ން 25އަށް އެކުވެނި ޓްރެކްގައި ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.

ދެޖިންސުން 100 އެތުލީޓުން ވާދަކުރާ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދާނީ 23 އޮކްޓޯބަރ 2014ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.00ން 6.00އަށް، 24 އޮކްޓޯބަރ 2014ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 7.00ން 9.30އަށް އަދި ހަވީރު 4.00ން 6.00އަށް، 25 އޮކްޓޯބަރ 2014ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.00ން 6.00އަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި އަންހެނުންގެ 12 އިވެންޓާއި ފިރިހެނުންގެ 14 އިވެންޓް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ.