ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް 2014


Admin/newsImage/noimage.png

ޒުވާނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެންދޭ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ އިނާމް ޙަސަން ސާޢިދަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ޒުވާނުންގެ ދުވަހާގުޅިގެން ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ސާއިދުއަށް މިއިނާމް ޙވާލުކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމެވެ.