15 ވަނަ އޭޝިއަން މެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


Admin/newsImage/noimage.png

ހޮންކޮންގ ގައި މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 15 ވަނަ އޭޝިއަން އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. 

މިމުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރާނީ މޭޑް ރަނަރސްގެ މެރަތަން ދުވުން ތެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަޙްމަދު އެވެ.

މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެތުލީޓަކު ބައިނަލް އަގުވާމީ މެރަތަންއެއްގައި ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.