އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ


Admin/newsImage/noimage.png

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާނީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި ބާއްވާ އެޓީޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕާއެކު، މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުގައެވެ.

މުބާރާތާއި އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވާ ތަން ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ޢާއްމު ކުރެވޭނެއެވެ.