އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ


Admin/newsImage/noimage.png
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ މިހިނގާ މާރޗް މަހުގެ 27ވާ ބުދަދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ބުދަދުވަހުގެރޭ 8.30ގައި ސަލްސާ ރޯޔަލް ގައެވެ.

އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް، 2013ވަނަ އަހަރު އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ފާސްކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.