އޭޝިއަން ޔޫތު ގޭމްސް


Admin/newsImage/noimage.png

އޭޝިއަން ގޭމްސް އެތުލެޓިކްސް 200މ ސެމީފައިނަލްގައި ޝަހުދާން މިއަދު ހަވީރު ދުވާނެއެވެ.

ޝަހުދާން ދުވާނީ ރާއްޖެގަޑިން ހަވީރު 4.45ގައި ފަށީ 2ވަނަ ސެމީފައިނަލްގައެވެ. ޝަހުދާންގެ އިތުރުން މި ރޭހުގައި ދުވާނީ އުޒުބެކިސްތާން، ކުވައިތު، އިންޑޮނޭޝިޔާ، ތައިލެންޑް، ކޮރެއާ، ޗައިނީސް ޓައިޕޭ، އަދި ޗައިނާގެ އެތުލީޓުންނެވެ.