އައި އޭ އޭ އެފް ސީ އީ ސީ އެސް ލެވެލް 1


Admin/newsImage/noimage.png

ސައުތު ކޮރެއާގެ ޑައިގޫގައި މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 28ން ނޮވެމްބަރ 22އަށް ބާއްވާ އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެސޯސިއޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

3 މޮޑިއުލް އަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޯހަށް އެޕްލައިކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

ކޯހަށް ކޯޗަކު ހޮވުމުގައި އެސޯސިއޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކަށް އެތުލީޓުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ކޯޗުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.