އައި އޭ އޭ އެފް ސީ އީ ސީ އެސް ލެވެލް 1


Admin/newsImage/noimage.png

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން (އައި އޭ އޭ އެފް) ލެވެލް 1 ކޯޗިން ކޯސް އައްޑޫ ސިޓީގައި މިމަހު ބާއްވާގޮތަށް އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. މިކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމާފގައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 11ން 20އަށެވެ.

10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މިކޯހަށް ފުރުޞަތު ދޭގޮތަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ 24 ފަރާތަކަށެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މާރޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

މިކޯހަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް 1 ޖާގަ ދޭގޮތަށްވެސް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޯހުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް