ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2018


ފަޒީލް އާއި ނަޝާ މުބާރާތުގެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަށް

ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2018


3000މ ދުވުމުގެ ގައުމީ ރިކޯޑް ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ


ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އަންނަ މަހުގެ 13 އަދި 14 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި(ޚަބަރު: މިހާރު)

ތަފްސީލް

ޑައުންލޯޑްސް

NGP18FCF NGP18Selection NGP2018results

ކުރީގެ މުބާރާތްތައް

2022
2019

ސްޕޮންސަރ